top of page

Over ons privacybeleid

Noboringo (c) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend uitsluitend die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de verbonden ontsloten dienstverlening van Noboringo (c). De ingangsdatum voor de procedure van deze voorwaarden is 30/11/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de procedures van alle uitvoeringsversies. Dit privacybeleid uitgebreide gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met met wie en onder derden worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons uitgevoerde persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft over ons privacy kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.  

Over de gegevensverwerking 
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, belangrijke beveiligingstechnieken wij en voor wie de gegevens handelingen zijn.  

Webwinkelsoftware  

 

WooCommerce 
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor MumboMedia. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbare stelt, worden met deze gedeeld gedeeld. MumboMedia heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MumboMedia is op de basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. 

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van gegevens te voorkomen.  

 

Web hosting  

 

MumboMedia 
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten van MumboMedia. MumboMedia verwerkte persoonsgegevens namen ons en uw gegevens niet voor eigen. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MumboMedia heeft passende technische en eerdere maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofde gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. 

MumboMedia is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.  

 

E-mail en mailinglijsten  

 

MailChimp 
Wij verzenden onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen gebruik gebruiken. Onderaan elke e-mail die via onze website wordt verzonden, wordt verzonden via de link 'uitschrijven'. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan derden informatie met te delen.  

 

MumboMedia 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer van de diensten van MumboMedia. Deze partij heeft passende technische en handelingen getroffen om misbruik, onze verlies en corruptie van uw en gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. MumboMedia heeft geen toegang tot ons postvak en wij bespreken al ons e-mailverkeer.  

 

Betalingsverwerkers  

 

Mollie 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en eerdere maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle details van het inschakelen van de bescherming persoonsgegevens zijn van toepassing op de onderdelen van de diensten van Mollie. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.  

 

Verzenden en logistiek  

 

PostNL 
Als u een bestelling bij ons plaatsing is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt gegevens alleen ten behoeve van deze uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat PostNL ondernemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.  

 

DHL 
Als u een bestelling bij ons plaatsing is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze alleen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat DHL ondernemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

Facturatie en boekhouden  

 

WeFact 
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van WeFact. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd en opgeslagen. 

WeFact is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens behandelen. WeFact gebruikt persoonsgegevens niet voor andere dan uw hierboven beschreven. 

Externe verkoopkanalen  

 

Marktplaats.nl 
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan grondig met uw gegevens om en passende technische en maatregelen maatregelen te krijgen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeloofd gebruik.  

 

Ebay en Catawiki 
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via de platformen van Ebay en Catawiki. Als u via deze platformen een bestelling plaatst dan delen Ebay en Catawiki uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan grondig met uw gegevens om en passende technische en maatregelen maatregelen te krijgen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeloofd gebruik.  

 

Doel van de gegevensverwerking

 
Algemeen doel van de verwerking 


Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u gebruikt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan uw op verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor toestemming. Uw gegevens met derden gedeeld, anders dan aan boekhoudkundige en overige gegevens worden niet om verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding op grond van de overeenkomst tussen hen en ons van een eed van de grond van de overeenkomst.  

 

Automatisch verzamelde gegevens  
 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 
In delen (Noboringo) op grond van een van uw gegevens worden gehouden in met fiscaal van strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een geval zijn wij uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.  

 

Bewaartermijnen  
 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij bewaren van uw klantprofiel bewaren. Als u dit bij ons plannen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van praktische taken uitvoeren wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor langdurige de termijn bewaren.  

 

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar geen start van uw opdracht hebben vervaardigd.  

 

Uw rechten  
 

Op grond van de Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. 

In bijzondere sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en effecten van uw gegevens enkel naar uw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres van bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van verwerkte documenten, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en wij van gegevens ontvangen u in de machine binnen onze systemen indeling.  
 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een gedrag manier gebruiken.  

 

Inzagerecht  
 

U heeft het recht om de gegevens (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon van haarleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een overzicht van de verwerkers die deze onder zich hebben, onder van de categorie omvattende wij deze gegevens hebben opgeslagen.  

 

Rectificatierecht  
 

U heeft het recht om de gegevens wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon van haarleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.  

 

Recht op beperking van de verwerking  
 

U heeft altijd het recht op de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon van de gegevens die wij hebben, te werken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.  

 

Recht op overdraagbaarheid  
 

U heeft het recht om de gegevens wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon van haar oorsprong, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekenden Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevens niet langer kan worden gegarandeerd.  

 

Recht van bezwaar en overige rechten  
 

U heeft in tegen gevallen het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Noboringo (c). Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevens verwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat wij afschriften en/of transacties van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 

U heeft het recht om niet aan feitelijke uitvoering van profilering te worden uitgevoerd. Wij verwerken uw gegevens niet ope wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.  

 

Koekjes  
 

Google Analytics  
 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van wetgeving en inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.  

 

Cookies van derde partijen  
 

In het geval worden softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies vermeld in deze privacyverklaring.  

 

Wijzigingen in het privacybeleid  
 

Wij behouden te allen het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.  

 

Contactgegevens 

Noboringo (c) 
Singelstraat 4 
9712 JL Groningen 
Nederland 

E hello@noboringo.com 

Contactpersoon voor privacyzaken 
CJ Vos

bottom of page